Vil du bidra i utviklingen av Skogn Forum?

Det trengs folk i styret til Skogn Forum. Har du lyst til å bidra eller kjenner du noen som vil? Valgkomiteen er i gang med arbeidet for 2024, og flere i styret er på valg. I tillegg trengs det folk i valgkomiteen. Valgkomiteens arbeid er å finne nye medlemmer til styret. De ulike funksjonene i…

Les mer

Bli medlem i Skogn Forum

Skogn Forum er Grasrotmottaker, søk opp Skogn Forum eller organisasjonsnummer 920 906 621. Vi vil ha deg med på laget, bli medlem i Skogn Forum! Kontingent: Pr person: Kr 300 Lag/forening/ familie: Kr 500 Bedrift: Kr 700 Kontonummer: 4212.38.00332 eller VIPPS 545272. Merkes med navn og mailadresse Kontingent og grasrotmidler går med til ulike arrangementer…

Les mer

Førjulstid på Skogn

Fredag 1 des: Nå er alt klart for en trivelig førjulskveld ved trimtrappa i kveld. Fra 17:00 er det salg av grøt, saft og kaffe. (betaling med Vipps). Holsandlia og Holåsen velforeninger stiller med bålpanner å varme oss på. Juletreet tennes kl 18:00 og da blir det sang og gang rundt juletreet. Kanskje kommer nissen…

Les mer

Foreslår nedleggelse av Holåsen barnehage

Holåsen

Knappe 4 måneder etter at barn og foreldre jublet over bevaring av Holåsen barnehage, er den nå på kommunedirektørens liste over kuttforslag. Holåsen barnehage har behov for utbedringer for å tilfredstille krav og arbeidsmiljø til estimert kostnad på 4 mill. Levanger Kommune har trangt budsjett og har behov for kutt og kommunedirektøren foreslår avvikling av…

Les mer