Om Skogn

Skogn er en bygd i Levanger kommune i Trøndelag. Skogn var i perioden 1838 til 1962 en selvstendig kommune. Skogn omfatter kirkesognene Alstadhaug, Markabygda og Ekne. Skogn utgjør 340 km², og strekker seg i en spiss ca. 40 km østover fra Trondheimsfjorden til innsjøen Feren. Skogn sentrum er et tettsted med 1 960 innbyggere per 1. januar 2022.

Samfunn og næringsliv

På samme måte som de andre inntrønderske flatbygdene er Skogn et gunstig jordbruksområde, med i norsk målestokk store gårdsbruk. Skogn er kjent for Norske Skogs papirfabrikk på Fiborgtangen, Falstad fangeleir og helleristningene ved Holtås. Alstadhaug kirke er en middelalderkirke, mens Ekne kirke og Markabygda kirke er langkirker fra 1800-tallet.

De fremste næringsveiene på Skogn er jordbruk, treforedlingsindustri og tjenesteyting. Her finnes også noe verkstedindustri. Treforedlingsfabrikken på Fiborgtangen ble etablert i 1960-årene, og ble den første fabrikken i Norske Skog-konsernet. Fabrikken leverer i hovedsak papir til det europeiske markedet. Norske Skog Skogn er en av fylkets største industriarbeidsplasser med ca. 450 fast ansatte per 1. juli 2010.

Grunnskoler i Skogn er Skogn barne- og ungdomsskole i sentrum, Ekne skole og Markabygda Montessoriskole. Skogn folkehøgskole, Skogn Idrettslag og Ekne Idrettslag er også hjemmehørende her.

Europavei 6 passerer gjennom bygda; traseen utenom Skogn sentrum ble åpnet i 1975. Nordlandsbanen går gjennom Skogn med Ronglan stasjon og Skogn stasjon. Avstander med bil eller tog til: Trondheim 1,1 time, Steinkjer  0,45 time, Værnes   0,45 time.

skogn