Foreslår nedleggelse av Holåsen barnehage

26. oktober 2023

Knappe 4 måneder etter at barn og foreldre jublet over bevaring av Holåsen barnehage, er den nå på kommunedirektørens liste over kuttforslag.

Holåsen barnehage har behov for utbedringer for å tilfredstille krav og arbeidsmiljø til estimert kostnad på 4 mill. Levanger Kommune har trangt budsjett og har behov for kutt og kommunedirektøren foreslår avvikling av barnehagen fremfor utbedringer. 

Holåsen barnehage

Holåsen barnehage

Skogn Forum mener som i juni, Holåsen barnehage må bevares for å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet på Skogn.

Levanger kommune investerer i bolig tomteutvikling i Holåsen vest og reklamerer med rikholdige nærtilbud som blant annet barnehager i og rundt Skogn sentrum. Da blir det selvmotsigende å fjerne et så viktig nærtilbud som kan bidra til tilflytting.
Hvilket lokkemiddel for tilflytting er det å fjerne gode lokale tilbud? Skogn Forum mener Levanger kommune må bidra til å utvikle nærtilbudet fremfor å fjerne. 

Vi har stor forståelse for at Levanger kommune må kutte utgifter i et stramt budsjett. Men det må være andre muligheter for kutt enn på barn og unge.

Skogn Forum er et samarbeidsforum som skal fremme trivsel, bolyst og utvikling i Skogn.

Styret i Skogn Forum