Skogn Forum

 

En interesseforening for innbyggerne, næringsdrivende, bedrifter, lag og foreninger i og rundt Skogn. 

Skogn Forum skal være et organ som står opp for bygda, tar initiativ, promoterer, forsvarer og samler skogningene til felles innsats for bygdas beste.
Foreningen er et samarbeidsforum som skal fremme trivsel, bolyst og utvikling i Skogn.  Foreningen skal også gjennom sitt virke bidra til at næringsaktører opplever det attraktivt å drive og utvikle næringsvirksomhet i Skogn.

Skogn Forum vil søke konstruktivt samarbeid med lokale politikere samt organisasjoner som favner Skogn i et bredt perspektiv. Det skal arbeides for et fremtidsrettet, offensivt, raust og inkluderende lokalmiljø. Foreningens arbeid skal skje gjennom samarbeid om felles tiltak eller gjennom støtte av/ oppslutning om tiltak som er planlagt og gjennomføres av forumets medlemmer. 

 

Styremøter i 2024:

15. januar - 12. februar - 11. mars - 08. april - 15.mai -17. juni - 19. august - 16. september - 14. oktober - 18. november - 9. desember

Styret Skogn Forum

Styret

Sondre Lien Aune

Kirsten Linn Falch

Olav Reinås

Jon Gjemble

Terje Næss

Kristin Fostad

Grete Helene Toremo

Ingjar Eggen

Bli medlem i Skogn Forum!
Kontingent:
Pr person: Kr 300
Lag/forening/ familie: Kr 500
Bedrift: Kr 700

Kontonummer: 4212.38.00332 eller VIPPS 545272. Merkes med navn og mailadresse

Skogn Forum — org.nr. 920 906 621 — Bankkonto: 4212 38 00332