Bli medlem i Skogn Forum

Skogn Forum er Grasrotmottaker, søk opp Skogn Forum eller organisasjonsnummer 920 906 621. Vi vil ha deg med på laget, bli medlem i Skogn Forum! Kontingent: Pr person: Kr 300 Lag/forening/ familie: Kr 500 Bedrift: Kr 700 Kontonummer: 4212.38.00332 eller VIPPS 545272. Merkes med navn og mailadresse Kontingent og grasrotmidler går med til ulike arrangementer…

Les mer