Kårstua barnehage

Kontaktperson: Merethe Bøhn-Flatås

Telefon: 74081909

E-post [email protected]

Hjemmeside: https://kaarstua.barnehage.no

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069796052718

Kårstua barnehage AS er en privateid enkeltstående barnehage ved Rendenkorsen som eies av Merete Bøhn-Flatås og Arnt Ove Flatås. Vi bygde om kårhuset på Rennaker gård i 2006 og starta med en avdeling og 15 unger ( =24 storbarnsplasser) og 5 ansatte. Siden da har vi utvidet til fire avdelinger, hvor tre avd. holder til på huset og en friluftsavdeling holder til i nybygd lavvo med garderobe oppe i skogen på naturleikeplassen. 

Status fra 01.08.23. er 53 unger  (= 76 storbarnsplasser) 17 ansatte, fordelt på 14 årsverk.