SNEKKERKARAN

Kontaktperson: Knut Jørås

Telefon: 954 42 577

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063690781116

Snekring og diverse trearbeid, alt fra dreiing, treskjæring,  knivlaging og enkle møbler. Skal fremme aktivitet, hindre isolasjon og  være et sosialt samlimgspunkt.

Arrangerer jevnlig kurs i diverse trearbeid i flotte lokaler på Ekne.

Kjølavegen 245
7624 EKNE

Snekkerkaran