Skogn ungdomslag

Kontaktperson: Espen Hogstad

Telefon: 408 03 731

E-post [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/skognungdomslagteater

Skogn Ungdomslag er en frivillig kulturorganisasjon som gir et rusfritt tilbud til barn og unge.

Ungdomslagets aktiviteter er et supplement eller alternativ til idrett- og korpsvirksomhet i Levanger kommune. Laget har ikke opptakskrav og det etterstrebes å holde medlemskontigenten lav, slik at laget kan gi et reelt aktivitetstilbud til alle som ønsker å være med. Barn og unge i Skogn Ungdomslag lærer foruten respekt for og samspill med andre, å tro på seg selv og sine egne muligheter og evner.