Skogn Pensjonistlag

Kontaktperson: Jon L. Gjemble

Telefon: 97074310

Facebook: https://www.facebook.com/pensjonistlaget

Skogn pensjonistlag arbeider aktivt for å skape best mulig forhold for pensjonistene og skaper bolyst og trivsel med en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom året.