Skogn maritime forening

Hjemmeside: https://www.holsand.no/

Småbåthavn på Holsand i Skogn med ca 130 båtplasser.
Utleie av møterom – lokale.
Foreningen arrangerer båttreff og quiz-kveld i månedsskiftet juni/juli hvert år.