Skogn Mannskor

Kontaktperson: Knut Rønningen

Hjemmeside: https://skogn-mannskor.one

Facebook: https://www.facebook.com/skognmannskor

Skogn Mannskor har lange og gode tradisjoner på korsang. Det ble etablert 4.nov 1923. Så vi er 100 år i år.
Vi er for tiden ca. 32 medlemmer og har Reehaug samfunnshus som vårt faste øvingslokale, der vi øver hver Tirsdag kl. 18:30
Vårt overordnede mål er å skape interesse for god korsang, ta vare på gamle/nye sangertradisjoner og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø.

Vi feiret vårt 100 års jubileum i Skognhallen med innbudte gjester den 21. oktober 2023. Deretter har vi planlagt 5 jubileumsforestillinger på Reehaug 1.-3. og 8.-9. november 2024. Billetter blir lagt ut høsten 2024.

 

Skogn mannskor