Skogn Bondelag

Hjemmeside: https://www.bondelaget.no/trondelag/?fbclid=IwAR0IkCQDevconfpetHkPf4oVXPZOO8DzMFDm8_eY2cxFik70bxj6YoITkPg

Facebook: https://www.facebook.com/skognbondelag/?locale=nb_NO

Skogn Bondelag er et lokallag under Norges Bondelag. Vårt hovedmål er å fremme bøndenes interesse.