Reehaug samfunnshus

Kontaktperson: Per R. Bakken

Telefon: 908 25 544

E-post [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ReehaugSamfunnshus

Reehaug samfunnshus ble etablert i 1902, og driver utleie av lokaler til fester og sammenkomster av forskjellige slag, så som bryllup, bursdager, konfirmasjoner og minnesamvær. Det leies også ut til kurs og møter.

Huset brukes også hver uke som øvingslokale og til opptredener av de faste brukerne som i dag er: Skogn Ungdomslag, Skogn Darts Club, Skogn Mannskor, Skogn Damekor og Teaterlaget 7620.