Innherred internasjonale rotaryklubb

Hjemmeside: https://skogn.rotary.no/

Tidligere Skogn rotary. Rotary er en åpen verdensomspennende humanitær og yrkesbasert serviceorganisasjon med formål, “å gagne andre” (service above self). Medlemmene skal avspeile lokalsamfunnets mangfold av yrker og funksjoner for derigjennom å gi et best mulig ressursgrunnlag for å realisere Rotarys formål både på lokalt og globalt plan.