Skogn fysio- og manuellterapi DA

Kontaktperson: Andreas Loe Brenne

Telefon: 740 95 447

E-post [email protected]

Hjemmeside: https://skognfysio-mt.no

Facebook: https://www.facebook.com/SkognFysikalske

Skogn Fysio og Manuellterapi er en klinikk med 1 manuellterapeut og 2 fysioterapeuter som er eksperter på undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager.

Vi har et godt utstyrt treningsrom til egentrening/frisktrening og vi benytter aktiv trening som behandlingstiltak og har kompetanse og erfaring på Redcord.