Noen AS

Kontaktperson: Heidi Wang

Telefon: 97042273

E-post [email protected]

Hjemmeside: https://www.noen-as.no/

For pårørende er det viktig å få støtte og veiledning i en tid som oppleves overveldende, kaotisk eller usikker. Hos NOEN kan man kjøpe hjelp til pasienten og pårørende etter behov, både som enkelt tilbud og gjennom faste avtaler. Vi samarbeider med andre private, offentlige og frivillige tilbud for å skape gode totalløsninger.

Mennesker som utvikler demens trenger støtte for å ha en god hverdag. I NOEN har vi dyktige og erfarne veiledere som kan og forstår hvordan det er å leve med demens. Vi hjelper pasienter og pårørende fra perioden før en eventuell demensdiagnose stilles og gjennom hele sykdomsperioden. Ofte handler det om å støtte pasienten til å gjenskape og opprettholde det som gir mestring og livskvalitet. For eksempel noen å være sammen med for å utføre daglige gjøremål, aktiviteter og sosiale sammenkomster – alt det som gir livet mening.  Gjennom å forhindre inaktivitet oppnår vi å forebygge blant annet angst og depresjon.

Tilbudet NOEN har er bra for dem som har demens og det er bra for de pårørende. Vi ser at det blir lettere for folk å bo hjemme så lenge de vil. 

Vi som jobber i NOEN opplever å ha en arbeidshverdag fylt med mye mening – det legger pasientene og pårørende merke til.