Årsberetning 2023

13. mars 2024

Skogn Forum legger bak seg et innholdsrikt år, der vi er spesielt fornøyde med det vi har fått til for at barn og unge i bygda vår skal ha et rikt aktivitetstilbud.

I tillegg har vi hatt flere arrangementer og engasjert oss i et bredt spekter av saker som vi opplever har vært viktige for bygda vår.
Her kan du lese Årsberetning 2023.

Takk til alle frivillige og samarbeidspartnere som sammen med oss har vært med å gjøre 2023 til et år vi med glede og stolthet ser tilbake på!

Vi er allerede godt i gang med 2024, og vi lover å gjøre vårt ytterste for å bidra til at bedrifter og innbyggere fortsetter å oppleve at Skogn er et godt sted å drive og bo! Har du noe vi bør ta tak i ?
Ta gjerne kontakt med oss i styret!

Årsmøte er på Skogn helsetun mandag 15. april.

 

Skogn Forum er Grasrotmottaker, søk opp Skogn Forum eller organisasjonsnummer 920 906 621.

Vi vil ha deg med på laget, bli medlem i Skogn Forum!
Kontingent:
Pr person: Kr 300
Lag/forening/ familie: Kr 500
Bedrift: Kr 700

Kontonummer: 4212.38.00332 eller VIPPS 545272. Merkes med navn og mailadresse

Kontingent og grasrotmidler går med til arrangementer og dekke mindre løpende utgifter.