Bli medlem i Skogn Forum

02. januar 2024

Skogn Forum er Grasrotmottaker, søk opp Skogn Forum eller organisasjonsnummer 920 906 621.

Vi vil ha deg med på laget, bli medlem i Skogn Forum!
Kontingent:
Pr person: Kr 300
Lag/forening/ familie: Kr 500
Bedrift: Kr 700

Kontonummer: 4212.38.00332 eller VIPPS 545272. Merkes med navn og mailadresse

Kontingent og grasrotmidler går med til ulike arrangementer og dekke mindre løpende utgifter.

Skogn Forum skal være et organ som står opp for bygda, tar initiativ, promoterer, forsvarer og samler skogningene til felles innsats for bygdas beste. Foreningen er et samarbeidsforum som skal fremme trivsel, bolyst og utvikling i Skogn.

Se her hvem som er i styret

Skogn Forum — org.nr. 920 906 621 — Bankkonto: 4212 38 00332