Nytt gulv Reehaug samfunnshus

05. juni 2023

Reehaug samfunnshus, Skognbygdas storstue ble bygd i 1902 og etter 121 års bruk har gulvet begynt å svikte. Tørrmurene i krypkjelleren har begynt å rase, og gulvåsene svikter pga. tørr-råte. Det er nå ca. 10 cm. svikt i storsalen, og denne kan bli større etter hvert som månedene går.

For at Reehaug samfunnshus fortsatt skal være bygdas storstue spør vi nå bl.a. alle beboere i Skogn om økonomisk støtte til nytt gulv og ny scene.
Du kan gi ditt bidrag til nytt gulv på Vipps: 533333 eller kontonummer 4213 20 14986

Bilde av Skogn samfunnshus sett fra parkeringsplassen