Teaterlaget 7620

Kontaktperson: Olav Aaknes

Teaterlaget 7620 ble stiftet i 2010, og består i dag av 6 medlemmer.
Vi har hatt flere forestillinger gjennom årene, men laget ligger for tiden litt på vent, da vi mangler folk for å sette opp nye forestillinger.
Vi bruker Reehaug samfunnshus som arena for øvelser og forestillinger.