Jubler over at barnehagen berges

Styret i Skogn Forum har samarbeidet tett med foreldre for å berge Holåsen barnehage.
Kommunedirektøren innstilte til nedleggelse av Holåsen barnehage etter at oppvekstutredningen 2023 ble publisert.

Holåsen barnehage har en utmerket og sentral plassering i et allerede godt etablert boligfelt. Med utbygging av nye boligtomter i Holåsen vest vil det gi økt tilflytting og behov for å opprettholde dagens nærtilbud.

Styret i Skogn Forum har samarbeidet tett med foreldre underveis for å berge barnahagen. Onsdag 21/6 møtte vi opp i kommunestyret og debatten gikk over to arbeidsøkter før det ble avstemning. Det endte med et flertall på 23 mot 12 politikere i kommunestyret, som gjorde det klart at Holåsen barnehage skal bestå.

– Skogn Forum er veldig fornøyd med avgjørelsen i kommunestyret, som bevarer Holåsen barnehage. God framtidsrettet avgjørelse, som ivaretar lokalsamfunnet for bolyst og trivsel.